בית ילין, מוצא
נוה הורים, ירושלים
מעון ובית כנסת רח' טבת, מודיעין
מרפאת שיניים עירונית
מרכז יום טיפולי, באר שבע 
מרכז צעירים, מעלה אדומים

מבני ציבור