top of page

משרד אדריכלים תלמה ורדי ותיק ומנוסה : הוקם בשנת 1994 ע"י אדריכלית תלמה ורדי, בוגרת המחלקה לעיצוב סביבה בבצלאל והפקולטה לארכיטקטורה בטכניון.

המשרד מונה 3-4 אנשי צוות ע"פי היקפי העבודה השונים. משרד בוטיק המעניק יחס אישי וליווי צמוד ומקצועי בכל פרוייקט.המשרד הינו משרד מאמן ובעל ניסיון בהכשרת אדריכלים בתקופת הסטאז'.

המשרד עובד עם חברות יזמיות בתחום המגורים, רשויות מקומיות וחברות כלכליות של השלטון המקומי, עם ארגונים וחברות בתחום החינוך , חברה ורווחה.

אנו עובדים מתוך תפישה של מענה ספציפי לכל לקוח ופרוייקט. יכולת גבוהה ללמידת תחומים חדשים ויישום דרישות שונות בכל תכנון ע"פ הנידרש. מחוייבים לבחינת האפשרויות למענה לדרישות המזמין התקנות והמיקום לכל פרוייקט, באופן שייתן מענה ותמורה מקסימאלית, ומתוך איכות פונקציונאלית וחשיבה תכנונית ועיצובית.

 

מחוייבות לפרוייקט בכל שלביו : מהתכנון הראשוני עד סיכום מאושר ע"י הלקוח ותיאום הרשויות ,הוצאת ההיתר התכנון המפורט והמימשק לתכנון המתואם עם צוות המהנדסים והיועצים הנידרשים לתכנון הפרוייקט.  ועד וכולל פיקוח עליון בשטח ליווי מקצועי צמוד עד סיום הביצוע.

תלמה-ורדי---אדריכלית.jpg

אודות המשרד

מגורים: מתחמי מגורים עם יזמים, אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. מבני מגורים של מיגוון סוגים ; צמודי קרקע קוט'גים ,

טוריים, מדורגים. בניה רוויה ומגדלי מגורים. מתחמים בהקיפים רחבים כולל מכלולים מורכבים, פיתוח וחניונים עיליים
ותת קרקעיים. 

מבני ציבור: מיגוון מבני ציבור בשימושים שונים כגון :תכנון מרכז צעירים,  בית כנסת, דיור מוגן ומחלקות סיעודיות, מרפאת שיניים עירונית.

שיקום מבנה היסטורי בנייתו ושימורו למרכז הדרכה.

 

מבנים לתחום החינוך: תכנון בתי ספר - כולל בינוי תוספות והרחבות. וניסיון בהקמת מרכזי מדעים. פנימייה לבי"ס. תכנון גני ילדים ומעונות יום.

המשרד מתמחה במיגוון תחומים:

bottom of page